top of page

Market Research Group

Public·42 members

Krzyk 5 ((TOP))Co więcej, nie możemy powstrzymać naszego podekscytowania, ponieważ obrazy następnego Krzyku w kolejce są już niedostępne, a wygląda na to, że jest po prostu upiorny. Z całą mieszanką horroru, opowieści, krwi i paranoi, czy spodziewamy się czegoś mniej niż w poprzednich filmach z krzykiem?
Krzyk 5Scream 5 będzie również miał wiele twarzy znanych z poprzedniej serii. Nowy plakat z krzykiem jest głośny i tak oczywisty, jak jest, Ghostface jest zawsze, powtarzam, zawsze kimś z partii. Ktoś, kto jest podejrzanym i ofiarą. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page